Budownictwo to jedna z najbardziej energochłonnych dziedzin gospodarki po energetyce i transporcie. Dlatego w 21 wieku musi się dokonać jak najszybciej zdecydowany przełom  w energochłonności tych 3 dziedzin. Transgraniczne Dolnośląskie Forum Architektury SILESIAN ARCADIA powstało by badać, projektować i  promować możliwości radykalnego zmniejszenia enrgochłonosic tych 3 dziedzin (architektura, elektromobilność, energetyka). W architekturze jest to np. możliwe poprzez powrót do stosowania drewnianych konstrukcji szkieletowych oraz lokalnych naturalnych materiałów jako jej wypełnienia. Wapno cement i cegły wymagają do ich wyprodukowania znacznych ilości CO2. Natomiast by otrzymać belki drewniane, musiały rosnąć drzewa pochłaniając olbrzymie ilości CO2.

Dlatego nasze Forum opracowało logo słowno-graficzne "ŻÓŁTA POZIOMICA" oraz "EKO-TEST" ekspercko-konsumenckiej oceny i publikacji "miary śladu weglowego CO2* projektowanych i budowanych domów w Polsce i w Euroregionie Nysa -Nisa-Neisse     ( a więc również i w Niemczech oraz w Czechach).     

 Miarą śladu węglowego jest tCO2e - tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. 
Ślad węglowy organizacji ( firmy) obejmuje emisje spowodowane przez wszystkie jej działania, wliczając w to zużycie energii przez wykorzystywane przez nią budynki i środki transportu. Ślad węglowy produktu obejmuje emisje spowodowane wydobyciem surowców, z których został wytworzony, produkcją, użytkowaniem oraz składowaniem bądź recyklingiem po zużyciu. W szczególności energetyka,  transport i  budownictwo są dziedzinami o dużym śladzie CO2. w budownictwie znaczna emisja CO2 jest emitowana za równo przy produkcji wapna i cementu jak i cegieł.  Dlatego tak ważnym jest obecnie szukanie  w tych dziedzinach rozwiązań o zmniejszonym śladzie CO2.W Europie zachodniej od dawna i na coraz większą skalę buduje się domy o konstrukcji szkieletowej. W Polsce jednak tą technologie traktuje się wciąż z dużym  sceptycyzmem. Nasze Forum Architektoniczne SILESIAN ARCADIA chce to  zmienić   pokazując  wielkie zalety ekonomiczne i ekologiczne  tej technologii oraz  uświadamiać nabywców domów jak dużo CO2 trzeba wyemitować do wybudowania domu tradycyjnego, a o ile mniej do wybudowani domu szkieletowego.


 

*/Ślad węglowy – to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego.

Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu innych  i innych gazów szklarniowych (cieplarnianych) wyrażone w ekwiwalencie CO2.  

Transgraniczne Dolnośląskie Forum Architektury SILESIAN ARCADIA przyznało nastęujące wyróżnienia za 2017 r. wyróżnijącym się projektom dobrze służącym zmniejszeniu śladu węglowego CO2:

 

 

.

          www.danwood.pl

 

 

JAK NAS WIDZĄ TAK NAS PISZĄ ( CYTATY Z PRASY Z ZA NYSY I ODRY..

Cytat miesiąca: BUND magazine  2/2018 www.bund.net

"Polen hat mit der Abholzung Zehntausender Teil sehr alte Bäume im Urwald Bialowierza gegen Europaeisches recht verstossen. Das entschied Mitte Aprieldas Europaeische  Gerichthof.  Damit  waren die euroweiten Proteste. An  der Grenze zu Weissland  liegt einer der letzten intakten urwaelder Europas, geschuetzt als UNESCO-Weltnaturerbe und Natura 2000- Gebit. der BUND unterstuezt forderung, nun den gesamten polnischen teil des Nationalpark auszuwiesen."

Polska złamała prawo europejskie, wylesiając dziesiątki tysięcy bardzo starych drzew w Puszczy Białowieskiej. To postanowiło w połowie kwietnia Europejski Trybunał Sprawiedliwości. To były protesty w całej Europie. Na granicy z Białorusią  leży jeden z ostatnich nienaruszonych dziewiczych lasów w Europie, chroniony jako światowe dziedzictwo UNESCO i obszar Natura 2000. BUND popiera żądanie, aby teraz zidentyfikować całą polską część parku narodowego.

 

 

Ślad węglowy CO2 w architekturze 

W 21 do tradycyjnych krytriow oceny architektury oprócz konstrukcji, formu i funkcji musi byc dodan ocena uzyskanai optymalnosci sladu weglowego. Wynika to z faktu , że do 2050 szacuje się przyrost liczby mieszkańców ziemi i o 3 mld, a to oznaczłoby  osiągniecie ( przy obecnej energochłoności energetyki, transportu i budownictwa)  wzrost o 50 % obecnej emisji CO2 która juz powduje zauwazalne i sukcesywnei pogłebiajace sie zmony klimatu. Bo zatrzymać dotychczasowe destruktywne dla klimtu świtowego negatywne trendy emisyjne zminy w energetyce, transporcie i budonictwie muszą być niemal natychmiastowe, bo  dziś budowane domy  będą przecież jeszcze w 2050 nadal eksploatowane! 

Transgraniczne Dolnośląskie Forum Architektury 21 wieku SILESIAN ARCADIA